عوامل تاثیر گذار در عکاسی صنعتی

عوامل تاثیر گذار در عکاسی صنعتی

عوامل تاثیر گذار در عکاسی صنعتی

عوامل تاثیر گذار در عکاسی صنعتی.از نکات مهم در زمینه عکاسی صنعتی تجربه کافی است.تجربه عاملی است که در بحث عکاسی صنعتی بسیار تاثیر گذار است.یک عکاس حرفه ای قبل از گرفتن عکس شرایط اب وهوایی را بررسی میکند تا در صورت امکان عکاسی زیر نور طبیعی صورت گیرد.لنز طبیعی بسیار مهم است در نتیجه استفاده از آن در عکاسی صنعتی بسیار تاثیرگذار است. ادامه مطلب