تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی هر دو زیر مجموعه های عکاسی هستند که ذاتا از یک خانواده و شبیه به یکدیگر می باشند.

اما نکته ای که بین اون دو خانواده جدایی می اندازد  این است که در عکاسی تبلیغاتی خلاف عکاسی صنعتی تصاویر دارای شکل غیر واقعی می باشند و دارای تخیل هستند و تصویر دارای غیر واقعی می باشد که نیاز به پردازش زیادی دارد تا تصویر بتواند به صورت قشنگی در معرض عموم دید مردم قرار گیرد.

ادامه مطلب