آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و نور در عکاسی

نور اساس عکاسی(فتوگرافی) است. خود به معنای نور است. » فتو « نور ماده ی خام ديدن است. نور مريی، جريانی از انرژی ساطع شده از خورشيد، يا هر منبع نورانی ديگر است. نور مريی دارای ۴ خصوصيت مهم است که هم زمان وجود دارند: ۱ – حرکت نور موجی است هم چون حرکت موج درآب.

۲ – نوربه صورت خطی مستقيم حرکت می کند( درون ماده ای يکنواخت) اين مسئله رامی توان در پرتو های افقی و عمودی نور خورشيد در جهت افتادن سايه ها مشاهده کرد.

۳ – نور با سرعت بسيار بالا حرکت می کند(۳۰۰۰۰۰ کيلومتر در ثانيه در فضا) حرکت نور در هوا کمی آهسته تر است و در مواد متراکم تر مانند آب يا شيشه باز هم آهسته تر به حرکت ادامه می دهد.

۴- عمل نور نشان دهنده وجود ذرات انرژی يا < فوتون ها > نيز هست. اين ذرات موجب تغييرات شيميايی در فيلم ها، رنگينه های پاک کننده، واکنش الکترونيکی در دوربين های ديجيتال و امثال آن می شوند. هرچه شدت نور بيشتر شود، مقدار فوتون ها افزايش می يابد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی و فوکوس در عکاسی

لنز هاي ساده ارزان قيمت را بي فوكوس مي نامند. در عمل چنين لنزي براي ديدن دقيق موضوع در فاصله ۲٫۵ متري دوربين ثابت شده است. فرض بر قرارگيري عكس هاي روزمره در چنين موقعيتي است، موضوع هاي كمي دورتر يا نزديك تر نيز با قرارگرفتن در عمق ميدان فوكوس ديده مي شوند. اغلب لنزها داراي وسائل تنظيمي براي تغيير وضعيت خود به جلو يا عقب به ترتيب براي فوكوس نزديك تر يا دورتر هستند. تمام لنز ها مي توانند بر بي نهايت(نماد∞) فوكوس شوند

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و توجه به خصوصیات موضوع

ما عادت کرده ايم تا چيز های اطراف خود را درست بپنداريم. وقت کمی برای تلف کردن وجود دارد. به سادگی ممکن است به وضعيتی رسيد که ديگر نيازی به ديدن واقعی اشياء نباشد، اما آن ها را صرفا به خاطر آن چه هستند يا انجام می دهند بپذيريم. فرض کنيد الان از کره ای ديگر وارد شده ايد و ، هرگز اين موارد را قبلا تجربه نکرده ايد، آن ها را بچينيد تا ارزيابی کنيد. مثلا سعی کنيد ليستی از کيفيات ديداری اصلی مورد توجه خود راجع به ميز برداريد. دارای قالب خاص خود است، احتمالا بافت، طرح، شکل و ارزش های رنگ و درجه دارد.

در اين روش هر شيئ دارای وجودی فردی است و هر کسی ممکن است تحليل خود را داشته باشد، تصميم بگيرد کدام يک برای آن ها قوی ترين خصوصيات ديداری است.  هيچ علمی برای اين نوع ارزيابی وجود ندارد. اين برای » غلط های « و » درست ها « گونه شما شخصی است- روش ويژه ی بيان احساس به عنوان يک عکاس و نه ثبت بی تفاوت هر چه جلوی دوربين است. مانند بيشتر مردم شما نيز احتمالا با تغيير محيط برانگيخته می شويد- يک سفر خارجی، يا تنها ديدن يک ساختمان نا آشنا. چيز های جديدی خواهيد ديد، لذا ارزيابی های جديدی خواهيد داشت. بعد از مدتی که محيط عادی شود، اشياء پذيرفته می شوند و توجه کمتری جلب خواهند نمود. يک کودک خردسال هر چيز جديدی را امتحان می کند) نگاه کردن، گاز گرفتن، فشاردادن(، تحليل ساده ای دارد- سخت يا نرم، زمخت يا صاف، يک عکاس خوب هميشه اين قابليت نگاه تازه را به محتوای ديداری موضوعات و موقعيت ها حفظ خواهد کرد. اين امر نقطه شروع تصميم گيری در مورد برجسته ساختن يک خصوصيت در يک عکس موفق است.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و سازماندهی عکس

در قسمت آشنایی با عکاسی در آتلیه عکاسی ساترین بخشی به ترکيب بندی تصوير موضوع در يک فريم عکس اختصاص دارد. اين مورد بيشتر مربوط به شناخت و بهره برداری از خصوصيات ديداری صحنه و کادربندی آن ها به قوی ترين روش ممکن است، تا جنبه های فنی عکاسی. بعضی مواقع ترکيب بندی يک عکس به سرعت انجام می شود، زمانی که چند عمل سريع متغير در شرف وقوع هستند. بنابراين آن چه می گيريد و آن گونه که می بينيد در هر کسری از ثانيه تغيير می کند. يا احتمال دارد عکس شما بسيار آرام شکل گيرد، مانند يک عکس طبيعت بی جان که با دقت مورد به مورد چيده می شود. بيشتر مواقع عکاسی جايی بين اين دو حد قرار می گيرد، اما در هر حالتی هميشه نياز به تصميم گيری بر ساختار عکس است. اساسا مجبور به انتخاب از ترکيبی از عناصر سه بعدی هستيد، برای تصويری که بر دو بعد عمل می کند و به دليل وجود گوشه ها و لبه ها محصور است. 

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و لنز های عکاسی

يک لنز شيشه ای ساده، تصويری به مراتب بهتر از يک سوراخ سوزنی می دهد. هرچند، کيفيت آن با کيفيت استاندارد مورد نياز عکاسی فاصله بسيار دارد.

لنز های تک عنصری ساده اغلب اشکال را تحريف، و رنگ های اضافی درحواشی موضوع توليد می کنند يا نمود» تيرگی «کلی ايجاد می نمايند. گاهی چنين حالاتی برای بيان رويا گونه (رمانتيک)تصوير موثر است، اما بهتر است لنزی داشته باشيد که امکان ايجاد بالاترين وضوح و جزييات را فراهم آورد. سپس می توانيد با اضافه کردن يک پخش کنند ( ديفيوزر) يا با ايجاد تغييرات بعدی ديجيتال عکس هايی از نوع ديگر بسازيد.

هدف اصلی در طراحی و ساخت لنزهای عکاسی توليد لنزهايی است که عيوب نوری  ( معروف به انحرافات) را به حداقل رساند در حالی که قدرت تفکيک جزييات و روشنايی تصوير را افزايش دهد.

 آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و سبک کاری عکاسان

(سبک) عکاسی از تحول تمایلات و نگرش های تان ایجاد می شود.همچنین از فرصت های قرار گرفته بر سر راهتان. مثلا، بیشتر جذب مردم می شوید یا چیزهایی که ارتباطی با روابط انسانی ندارند؟

آیا از عکاسی حرکتی که نیاز به سرعت های کسری از ثانیه دارد لذت می برید، یا سرعت های آهسته تری را که لازمه عکاسی آرام مانند منظره و طبیعت بی جان است ترجیح می دهید؟

تشخیص سبک مشکل است، اما هنگام دیدن قابل فهم. عکس ها خصوصیاتی ترکیبی از محتوای موضوع، حالت (مضحک، مهیج،عاشقانه و امثال آن رفتار) واقعی یا انتزاعی(، ترکیب بندی و حتی تناسب دارند.تکنیک نیز مهم است، از انتخاب لنز تل چاپ عکس نهایی. اما مهم تر از همه،سبک یعنی روش خاص نگاه کردن که در

آتلیه عکاسی عکاس باید همه ی اینها را به خوبی بداند.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی و توجه به ساختار تصویر

از چیزهایی مورد توجه عکاسان در آتلیه عکاسی می باشد نحوه دیداري عكس به اندازه كیفیت فني آن بوده که بسیار حائز اهمیت است. تركیب بندي یعني قوي ترین حالت، موثرترین روش، براي نمایش موضوع. اغلب معناي آن اجتناب از شلوغي و درهم ریختگي تصویر است

(مگر آن كه عكاس به عمد خواهان چنین حالتي باشد). این امر بدون توجه به واقعیت اجزا عكاس را مجبور به استفاده از خطوط، اشكال و سایه روشن هاي تصویر مي سازد. لذا تناسب هاي موثري نسبت به هم خواهند داشت. مثل نوعي آرایش هندسي ناخودآگاه. اغلب مواقع تركیب بندي به معناي ساده كردن شلوغي است براي به دست آوردن ساختار عكسي كه متعادل و هماهنگ باشد.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و جذابیت های عکاسی

 

۱.جذابیت کار با ابزار دوربین ( آتلیه عکاسی )

۲.کسب نتایج ملموس با استفاده از کیفیات ذاتی عکس جهت قضاوت همچون: جزییات دقیق و یا عدم آن به صورت آگاهانه، درجات غنی و رنگ ها. این فرایند ثبت دیداری عکاس است.

۳. – ساختار دیداری عکس: لذت در طراحی تصاویر از مواردی چون (طرح) خطوط، شکل، تعادل رنگ، برش و کادربندی وجود دارد. بنابراین با تغییر اندکی در نقطه دید یا

زمان عکاسی تغییرات بزرگ حادث می شود. شکل، تعادل رنگ، برش و کادربندی وجود دارد. بنابراین با تغییر اندکی در نقطه دید یا زمان عکاسی تغییرات بزرگ حادث می شود.

۴. عکاسی استنادی: عكاسي استناد، تشخیص هویت ، نوعي نمودار یك اتفاق است. دوربین دفترچه یادداشت دیداری می شود.

۵. وجه مقابل عکاسی استنادی جایی است که عکاسی برای تغییر یا تفسیر واقعیت مورد یاستفاده قرار می گیرد. لذا در چنین عکس هایی (زاویه ) یا  گرایشی از خود عکس برجسته می شود. عکاس موقعیتی را می چیند (مانند عکس های تبلیغاتی) یا قسمتی از واقعیت را انتخاب می کند ( همچون عکس های خبری دارای گرایشی خاص) عکاسی رسانه ای قوی جهت ترغیب و تبلیغ است. هر گاه عرصه حقیقت، در دستان هنرمند قرار گیرد، می تواند انتقال دهنده بیان انتخابی وی باشد.

۶. ممکن است جذابیت عکاسی برای بیان حالات درونی و غیر ملموس و یا رویای عکاس مورد استفاده واقع شود. با این که مقوله ای به ظاهر عینی است برای بیان مثلا

منشاء خلقت یا استعاره و عرفان و یا یک رویا قرارگیرد.

۷. یا برخی عکاسان فقط به دنبال زیبایی و فرم هستند و یا این که برعکس گرایشی در عکاسی و یا نقاشی موجود است که به امر واقع نه تنها در بیرون بلکه به بدن نیز میپردازند بدون در نظر گرفتن زیبایی و یا این که حتما حاصل کار موجب زیبایی و یا لذت بیننده گردد و گاهی موجب انزجار هم می گردد. اما آن ها معتقدند که امری واقعی است. مثلا نمایش داخل دهانی که دارای دندان خرابی است و یا هیکل از ریخت افتاده فردی را به تصویر می کشند. و درست عکس کسانی که به واقعت به شکلی شاعرانه می نگرند مثلا انبوه زباله های یک شهر و و یا محل تخلیه زباله ها.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی و روش های تولید تصویر

به طور کلی دو روش برای تولید تصویر وجود دارد. یکی به صورت دستی یعنی با استفاده از ابزار های ساده که با دست می توان گرفت مثل مداد، قلم مو و مداد طراحی و دوم با ابزارهای مکانیکی و یا الکترونیکی پیچیده تر. اولین روش کایرو گرافیک (chirographic) است و دومی تکنوگرا فیک ( technographic ) یا مکانوگرافیک (mechanographic) . عکسها، فیلم های ویدیویی و گرافیک کامپیوتری از نوع تکنوگرافی هستند. که همان کاریست که در آتلیه عکاسی صورت می گیرد.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و آشنایی با تصویر سازی

عکاسی ترکیبی است از علوم کاربردی، تخیل، طراحی، مهارت فنی، و توانایی سازماندهی.

از محصولات مکانیکی تا دیجیتالی دیر زمانیست که عکاسی روش نوینی برای تصویر سازی محسوب می شود.

تا پیش از پیدایش عکاسی دنیای تصویرگری نقاشی بود. با پیدایش عکاسی دنیای نقاشی نیز دستخوش تغییر شد. و اکنون با ظهور تصویرگری دیجیتالی دنیای عکاسی و همچنین نقاشی نیز مجددا تغییر می یابد.

جامعه عکس ها جامعه اطلاعاتی است. علائم تصویری ابزار اطلاعاتی می شوند. همان طور که پیش از آن علائم زبانی ابزارهای اطلاعاتی بوده اند. چیزی که یک بار تولید و می تواند بی نهایت تکرار شود و یا از کنار هم گذاشتن عناصر قابل تکرار و محدود درست مثل زبان، این بار در قالب چیزی شبیه عکس یا تصویر ایجاد شود.که در راستای این هدف و تمرکز بیشتر روی عکاسی آتلیه عکاسی برپا شده است.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی