آتلیه عکاسی و رزرو وقت هماهنگ با شرایط کودک

برای رزرو و هماهنگی وقت با آتلیه به شرایط کودک خود توجه داشته باشید. اینکه کودک شما چه زمانی از روز سرحال تر است و زمان عکاسی مغایرتی با زمان خواب و یا غذای کودک نداشته باشد بسیار حائز اهمیت است. که البته ما در آتلیه عکاسی ساترین در زمانی که برای عکاسی تعیین می شود زمانی را برای نیاز های احتمالی کودک دلبند شما نیز در نظر گرفته ایم.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و ارزش های رنگ در عکاسی

ارزش های رنگ ودرجه شديدا بر حالت و تاکيد موثرند. تناسب رنگ های اشياء با يکديگر، به اضافه هر رنگ غالب در نورپردازی( ناشی از محيط يا خود منبع نور)می توانند جلوه ای هماهنگ يا ناهماهنگ داشته باشند. رنگ های نزديک به يکديگر تمايل به ترکيب دارند، در حالی که رنگ های کاملا جدا از هم تضاد( کنتراست) دارند.
در عکاسی رنگی، آرايش رنگ نيز مهم است. صحنه ای با سبزها و آبی های غالب، سردی و سايه را تلقين می نمايد. در مقابل اين قرمزها و زردها گرما و نور خورشيد را تداعی می کنند. دقت نماييد چگونه هر عنصری با يک کنتراست رنگی، يا ايجاد محدوده ای کوچک از رنگی غليظ در ميان طول موج های ملايم، نمودی بسيار برجسته می يابد. مطمئن باشيد هنگام عکاسی رنگی اين مسئله بسيار
اهميت دارد، و فراموش نکنيد در عکاسی سياه و سفيد اين تاکيد را از دست می دهيد. نواحی ناخواسته رنگ را می توان با سايه قالبی يا عکاسی مقابل نور ملايم کرد، يا فقط چند شيئ پيش زمينه را محو نمود.

اغلب صحنه ای با ارزش رقيق رنگی عکس رنگی موفق تری می سازد تا ترکيبی از رنگ های غليظ، هرچند مسلما وابسته به حالتی است که می خواهيد خلق کنيد. گستره و توزيع ارزش درجات(درجه بندی خاکستری) موجود در يک صحنه اثر خاص خود را بر حالت دارد. نواحی بزرگ تيره احتمالا قدرت، حالت نمايشی، ابهام و حتی تهديد را القا می کنند. صحنه هايی با چيرگی درجه روشن ظرافت،
فاصله و ملايمت را تلقين می کنند. ممکن است در ارزش درجات يک عکس اغراق کرد، خصوصا در عکاسی سياه و سفيد زيرا رنگ ها نيز دچار تحريف نمی شوند  چگونگی توزيع ارزش درجات به تاثير عمق و فاصله نيز می افزايد. موقعيت های جوی اغلب موجب نمود روشن تر هر دو درجه( سياهی و سفيدی)و رنگ فاصله دور می شوند. روی هم افتادن چين های تپه، درختان، ساختمان ها و غيره، در فواصل مختلف نمودی همچون يک سری قالب های بريده در درجات مختلف دارند- اثری که پرسپکتيو هوايی نام دارد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی و توجه به خصوصیات موضوع

ما عادت کرده ايم تا چيز های اطراف خود را درست بپنداريم. وقت کمی برای تلف کردن وجود دارد. به سادگی ممکن است به وضعيتی رسيد که ديگر نيازی به ديدن واقعی اشياء نباشد، اما آن ها را صرفا به خاطر آن چه هستند يا انجام می دهند بپذيريم. آيا واقعا آن ميز را بررسی کرده ايد، به سيب داخل آن کاسه نزديک، سنگی که از بيرون آورده شده؟
فرض کنيد الان از کره ای ديگر وارد شده ايد و ، هرگز اين موارد را قبلا تجربه نکرده ايد، آن ها را بچينيد تا ارزيابی کنيد. مثلا سعی کنيد ليستی از کيفيات ديداری اصلی مورد توجه خود راجع به ميز برداريد. دارای قالب خاص خود است، احتمالا بافت، طرح، شکل و ارزش های رنگ و درجه دارد. در اين روش هر شيئ دارای وجودی فردی است و هر کسی ممکن است تحليل خود را داشته باشد، تصميم بگيرد کدام يک برای آن ها قوی ترين خصوصيات ديداری است. هيچ علمی برای اين نوع ارزيابی وجود ندارد. اين برای » غلط های « و » درست ها « گونه شما شخصی است- روش ويژه ی بيان احساس به عنوان يک عکاس و نه ثبت بی تفاوت هر چه جلوی دوربين است.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و مراقبت از لنز

لنز مهم ترين قسمت دوربين است. حفاظت سطوح شيشه ای آن از اهميت بالايی برخوردا است. اين کار را روی دوربين می توان با درپوش، يا فيلتر ماورای بنفش شفاف انجام داد. از حمل دوربين بر يا درون کيفی با وسايل پخش شده بدون داشتن حفاظی برای لنز اجتناب کنيد. يک نقطه ريز بر لنز تقريبا بی اهميت است. فقط مقدار ناچيزی روشنايی را کم می کند، اما اثر چربی انگشت، خراش ها، يا لايه ای از خاک، نور را متفرق و پخش می کند، در نتيجه از کنتراست و جزييات تصاوير می کاهد. بهترين راه برای از بين بردن گرد و خاک، دميدن هوا با يک فرچه دمنده يا روبيدن آرام آن ها به حواشی لنز است. آثار چربی و لکه های خشک شده آب بايد به وسيله پارچه نرم آغشته به محلول شستشوی لنز پاک شوند. لنز خراشيده را می توان برای صيقل به سازندهعودت داد.
در مورد تميز کردن لنزها وسواس زياد به خرج ندهيد، ضرر پاک کردن و سايش بيش ازحد سطح لنز يا روکش (اندود) آن بيشتر از منفعت آن است. پيشگيری بسيار بهتر از درمان است.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و چگونگی استفاده از خطوط هدایت گر در عکاسی

ساده ترین راه برای یافتن این گونه خطوط جاده ها هستند. ریل های قطا راساسا هدایت گرند زیرا آن ها به سو یی می روند به بیننده حسی از پویایی داده و خطوط اغلب به دوردست به نقطه فرار اشاره می کنند (جایی که دو یا چند خط به بینهایت مفروض همگرا می شوند)

مسیر یک خط هدایت گر راهی است که چشم آن رااز میان دیگر عناصر یک عکس دنبال می کنند.

معمولا از پایین تصاویر شروع می شوند به بالا و پایین می روند ، از پیش زمینه تصویر به پس زمینه ،بخصوص به طرف موضوع اصلی هدایت می  کنند .

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و خطوط در عکاسی

هنگام ترکیب بندی یک تصویر یکی از عناصر که جستجو برای آن ها پیشنهاد می شود “خطوط” هستند. خطوط در تصویر عناصری بسیار قدرتمند هستند که با کمی تمرین می توانید مفهومی پویا به عکستان بدهید به طوری کخ حالت آن ها همچون هدایت گری شان موجب جلب بیننده به درون عکس شود.

در ادامه ۴ نوع خط “افقی” ، “عمودی” ،”مورب”،”همگرا” توضیح داده می شوند. هر یک عملکرد متفاوتی در عکس دارند که هنگام کادر بندی تصویر می بایستی در نظر داشته باشید.

آموختن کاربرد خطوط در تصویر مطلبی نیست که به یکباره رخ دهد بلکه نیازمند کوشش و تمرین مکرر است.

یک روش مفید در آغاز کارتان ،رجوع به تصاویری است که قبلا عکاسی کرده اید و یافتن خطوطی که خوب یا بد عمل کرده اند.

سپس با دوربین تان بیرون رفته و پیش از عکس گرفتن به دقت نگاه کنید که چه نوع خطوطی در کادر تصویر تان قرار دارند و شما چگونه می بایستی از آن ها استفاده کنید تا در عکستان عنصری مطلوب به نظر بیایند تا نا مطلوب.

همچنین از خود سوال کنید که آیا استفاده از خطوط علاوه بر ایجاد طرح های جالب و زیبا می توانند یک معنای ضمنی هم به تصویر شما بیافزایند.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و تکنیک ترکیب بندی در عکاسی

قانون یک سوم ها را می توان یکی از شناخته شده ترین ارکان ترکیب بندی در عکاسی به شمار آورد. “قانون یک سوم ها” اولین عنصری است که عکاسان دیجیتال می بایستی در کلاس عکاسی آن را فراکیرند و در واقع پایه ایست برای تعادل و خلق تصاویر جالب.

البته این بدان معنا نیست که کسی نمی تواند این قانون را بشکند بلکه برای شکستن یک قانون باید ابتدا تز آن آگاه بود.

اساس قانون یک سوم به این صورت است که به فرض اگر تصویر را به سه قسمت مساوی (از دو بعد طول و عرض ) تقسیم کنید در این صورت ۹ قسمت خواهید داشت .

با این روش م یتوانید بخش مهم مورد تاکید تصویرتان را در محل تقاطع ها قرار دهید. از این طریق نه تنها نقطه یک سوم را به دست می آورید بلکه ۴ خط فرضی هم به شما می دهد که برای قرار گیری عناصر موجود در عکستان مفید خواهد بود.

هنگام عکاسی این تقسیم بندی را در ذهن خود انجام می دهید چهاز منظره یاب و چه LCD.

البته در برخی دوربین ها این تقسیم بندی فرضی را می توانید در کادر تصویر دیده و به راحتی ترکیب بندی را انجام دهید.

از لحاظ تئوری به این معناست که اگر شما نفاط مورد توجه را در محل تقاطع ها یا در امتداد خط ها قرار دهید تصویر شما دارای تعادل بیشتری بوده و بیننده را قادر خواهد ساخت که به صورت خیلی طبیعی با آن مواجه و درگیر شود.

مطالعات نشان می دهد که چشمان مخاطبین هنگام نگاه کردن به تصویر بیشتر روی یکی از این نقاط تقاطع متمرکز می شوند تا مرکز عکس استفاده از قانون یک سوم به همین روش طبیعی مشاهده ی تصویر عمل می کند تا بر خلاف آن.

 

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و استفاده از کارت حافظه

در دوربین دیجیتال معمولا تصویر از طریق لنز وارد بدنه شده و پس از انتقال به سطح سنسور و پردازش، درکارت حافظه یا حافظه ای مجزا ذخیره سازی می شود. کارتهای حافظه انواع بسیار گسترده ای دارد مانند کارت های CF/ SD/MMC/MC و… که خلاصه ای از کارکرد و تفاوت های آن ها در ادامه خواهد آمد.

تفاوت انواع کارت ها را می توان در کیفیت تصویر دریافت. چنانچه کارت از نوع ارزان قیمت باشد ممکن است تاثیر آن را چنین دید:سرعت پایین تر ، قابلیت اطمینان کمتر، ظرفیت پشتیبانی) backup ( کمتر ، اجزاءترکیب دهنده متفاوت، و، مهم تر میزان توانایی بازیابی اطلاعات در آن است که به کار عکاس حرفه ای در صورت انتخاب کارت ارزان قیمت لطمه خواهد زد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و تغییر پرسپکتیو در عکاسی

به وسيله تغيير فاصله کانونی هم زمان با تغيير فاصله از موضوع شاهد تاثيری مهم و قوی بر پرسپکتيو عکس خواهيد بود. پرسپکتيو خود مربوط به نمود اشياء متناسب با اندازه آن ها در فواصل مختلف است، و اين که چگونه خطوط موازی از يک نقطه ديد مورب به سوی نقطه ای در دوردست همگرا می شوند. همه اين ها حسی قوی از عمق و فاصله در يک تصوير دو بعدی از صحنه ای سه بعدی القا می کنند. پرسپکتيو بر مبنای فاصله نقطه ديد شما نسبت به موضوع تغيير می کند می توانيد از پرسپکتيو شيب دار )نقطه ديد نزديک، به اضافه لنز وايد انگل يا کوتاه ترين فاصله کانونی لنز زوم( استفاده کنيد، زمانی که قصد اغراق در فاصله داريد، يا می خواهيد صورتی را با بينی بزرگ و گوش های کوچک کاريکاتوری کنيد، يا تاکيد نمايشی(دراماتیکی ) بر موردی از پيش زمينه داشته باشيد، يا اغراق در اندازه واقعی. همين روش را برای خلق عکسی با زاويه پويا (داینامیک) با نگاه بالا به يک ساختمان و اغراق در ارتفاع آن استفاده نماييد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و دیافراگم در عکاسی

در اغلب لنزهای عکاسی مابين عناصر پشت و جلوی آن ها، شاهد روزنه ای مدور يا ديافراگم هستيم. معمولا تعدادی تيغه سياه فلزی که يکديگر را پوشش داده تشکيل روزنه قابل تنظيمی می دهند که روزنه عنبيه ای خوانده شده و امکان تغيير يکنواخت اندازه آن از بازترين يعنی معادل قطر لنز تا بسته ترين يعنی فقط قسمت مرکزی لنز ميسر است. اين دريچه به وسيله حلقه يا اهرمی که بر جدار خارجی استوانه لنز قرار گرفته تنظيم می شود. اغلب دوربين های قطع کوچک، در لحظه نوردهی اندازه ديافراگم را به صورت خودکار کنترل می کنند.اعداد ديافراگم:
F2/ 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 64 90…
هرچه ديافراگم کوچک تر شود عدد ديافراگم افزايش می يابد. اعداد ديافراگم بر اساس يک توافق بين المللی تنظيم شده اند و متناسب با روشنايی تصوير، می توان آن را به يک ”شير نوری“ تشبيه کرد. تغيير هر عدد به عدد بالاتر نور رد شده از لنز را نصف می کند. به دليل وجود ديافراگم در مرکز لنز کل تصوير به صورت يکنواخت تيره تر يا روشن تر می گردد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی