آتلیه عکاسی

عکاسی در آتلیه عکاسی به دسته های گوناگونی تقسیم می شود که پرتره یا همان تصویر گرفتن از چهره یکی از شاخه ها و انواع آن است.

عکاسی پرتره نیز به خودی خود انواع مختلفی دارد که شامل پرتره تمام قد ،پرتره پرسنلی ، پرتره هنری ، پرتره سیاسی ، پرتره تبلیغاتی ، پرتره خانوادگی و…. می باشد.

به دلیل وجود لنز های واید هنگام عکاسی پرتره در اکثر اوقات افراد در برابر دوربین صورتشان حالت اضطرابی را به خود می گیرد که ما با استفاده از لنز های تله و ایجاد فاصله با سوژه این اضطراب را به حداقل می رسانیم.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ - لینکد این - گالری عکاسی صنعتی - گالری آتلیه عکاسی - آتلیه ساترین - خطوط در عکاسی - آتلیه صنعتی - مراقبت از لنز - نکات مهم  عکاسی - کارت حافظه - نور در عکاسی - دیافراگم - موضوع عکاسی