براي رسيدن به ايجاد بهترين تصوير و استفاده از تكنيك هاي نوردهي در عکاسی صنعتی  نيازمند شناخت كاملي از چگونگي نوردهي مي باشيم.
بايد روشني نور به دقت اندازه گيري شود و توانايي كنترل نور براي تصوير برداري تا حد قابل توجهي قابل توجه واقع مي گردد.
زيرا در قسمت ها و محيط هايي با نور هاي كه كنتراست هاي متفاوتي هستند مواجه مي شويم و توجه به محيط و بررسي دقيق محيط عكاسي بسيار حائز اهميت مي باشد.
براي مثال در عكاسي از ماشين هاي بزرگ به علت استفاده از فولاد در ساخت ماشين هاي بزرگ نور بازتاب پيدا مي كند و به همين علت استفاده از نور هاي مصنوعي چالش بزرگي است.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی