آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی و ارزش های رنگ در عکاسی

ارزش های رنگ ودرجه شديدا بر حالت و تاکيد موثرند. تناسب رنگ های اشياء با يکديگر، به اضافه هر رنگ غالب در نورپردازی( ناشی از محيط يا خود منبع نور)می توانند جلوه ای هماهنگ يا ناهماهنگ داشته باشند. رنگ های نزديک به يکديگر تمايل به ترکيب دارند، در حالی که رنگ های کاملا جدا از هم تضاد( کنتراست) دارند.
در عکاسی رنگی، آرايش رنگ نيز مهم است. صحنه ای با سبزها و آبی های غالب، سردی و سايه را تلقين می نمايد. در مقابل اين قرمزها و زردها گرما و نور خورشيد را تداعی می کنند. دقت نماييد چگونه هر عنصری با يک کنتراست رنگی، يا ايجاد محدوده ای کوچک از رنگی غليظ در ميان طول موج های ملايم، نمودی بسيار برجسته می يابد. مطمئن باشيد هنگام عکاسی رنگی اين مسئله بسيار
اهميت دارد، و فراموش نکنيد در عکاسی سياه و سفيد اين تاکيد را از دست می دهيد. نواحی ناخواسته رنگ را می توان با سايه قالبی يا عکاسی مقابل نور ملايم کرد، يا فقط چند شيئ پيش زمينه را محو نمود.

اغلب صحنه ای با ارزش رقيق رنگی عکس رنگی موفق تری می سازد تا ترکيبی از رنگ های غليظ، هرچند مسلما وابسته به حالتی است که می خواهيد خلق کنيد. گستره و توزيع ارزش درجات(درجه بندی خاکستری) موجود در يک صحنه اثر خاص خود را بر حالت دارد. نواحی بزرگ تيره احتمالا قدرت، حالت نمايشی، ابهام و حتی تهديد را القا می کنند. صحنه هايی با چيرگی درجه روشن ظرافت،
فاصله و ملايمت را تلقين می کنند. ممکن است در ارزش درجات يک عکس اغراق کرد، خصوصا در عکاسی سياه و سفيد زيرا رنگ ها نيز دچار تحريف نمی شوند  چگونگی توزيع ارزش درجات به تاثير عمق و فاصله نيز می افزايد. موقعيت های جوی اغلب موجب نمود روشن تر هر دو درجه( سياهی و سفيدی)و رنگ فاصله دور می شوند. روی هم افتادن چين های تپه، درختان، ساختمان ها و غيره، در فواصل مختلف نمودی همچون يک سری قالب های بريده در درجات مختلف دارند- اثری که پرسپکتيو هوايی نام دارد.

آتلیه عکاسی ساترین

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *