از ابتدا عکاسی بر پایه آنالوگ بنا شده بود، اما پس از ظاهر شدن عکاسی دیجیتال به طور کل عکاسی تحول یافت. تمامی مراحل و کار هایی که برای ثبت تصویر انجام می شود در آتلیه عکاسی صورت می گیرد. عکاسی آنالوگ نیازمند تصحیح رنگ ،نور و کنتراست قبل از نوردهی می باشد زیرا می توان گفت پس از نوردهی کار خاصی روی  نمی توان انجام داد و در عکاسی آنالوگ تمامی ادیت ها پیش از نوردهی باید صورت بگیرد مگر تغییرات بسیار جزئی. ظهور عکس آنالوگ با تطبیق فیلم (کاغذ) عکاسی با مواد شیمیایی و تبدیل به نگاتیو است که این کار باید به گونه ای انجام بپذیرد که ثبوت عکس دائم و حساس به نور شود

در آتلیه عکاسی عکس های آنالوگ رنگی دارای حساسیت بیشتری نسبت به دما هستند و  باید مورد توجه بیشتری واقع گردند .

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی